Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com Satmak / Kiralamak İstiyorum    |    Almak / Kiralamak İstiyorum 

BARNAS Genel Müdürlük
Barnas Facebook  

Her Ofis Bagimsiz Bir Franchise Isletmesidir 
  HAKKIMIZDA
  Kurumsal ( Vizyon - Misyon )
  Kurucular
  Akademi BARNAS
  Basında BARNAS
  Sosyal Medyada BARNAS
  Kentsel Dönüşüm
  İletişim

  GAYRİMENKUL ARAMA
 Emlak Tipi
 Durum
 Emlak No
 İl
 İlçe
 Semt
 
<< Bütün Gayrimenkuller >>
 
  OFİS ARAMA
 
<< Bütün Ofisler >>
  DANIŞMAN ARAMA
Ad
Soyad
<< Bütün Danışmanlar >>
 


KENTSEL DÖNÜŞÜM

 

Depreme Dayanıksız ve Ekonomik Omrünü Tamamlamış Yapılarınızı Kendiniz Yenileyebilirsiniz

Yaşadığınız bina veya bölge "riskli" ise çözüm: ‘Kentsel Dönüşüm'

Türkiye'de depreme dayanıksız, eski ve ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların yenilenmesi amacıy|a 2012 yılında 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu ( Afet Riskli Yapıların Yenilenmesine ilişkin Kanun) kabul edildi. Bu yasa ile sağlanan kredi desteği, harç ve vergi muafiyetleri gibi kolaylıklardan faydalanarak, yapılarınızı yenileyebilir, daha güvenli, modern ve değerli hale dönüştirebilirsiniz. Kentsel Dönüşüm uygulamasının hayata geçirilebilmesi için iki temel şart var. Binanızı ’RİSKLİ YAPI' olarak tespit ettirmeniz veya bulunduğunuz bölgenin ‘RiSKLİ ALAN’ olarak ilan edilmesi gerekiyor. ‘Riskli Alan’ tespitiyle Kentsel Dönüşüm uygulamasından faydalanmak için yaşadığınız bölgenin Bakanlık veya ilgili belediye tarafından riskli alan ilan edilmesi ya da çevrenizdeki mülk sahipleri ile birlikte en az 15 bin metrekarelik arsa alanı olusturarak (Bakanlıkça istenen teknik tespit ve dökümanları hazırlayarak) Bakanlığa riskli alan başvurusunda bulunmanız gerekir. Riskli alan kararı, Bakanlar Kurulu tarafından verilmektedir. Dolayısıy|a ‘Riskli Alan’ tespitiyle Kentsel Dönüşüm uygulamasından faydalanmak çok teferruatlu bir süreçtir. Önümüze, teknik çalışmalar gerektiren, prosedürü yoğun, uzun bir süreç çıkmaktadır.

Rezerv Alan, Riskli Alanda bulunan hak sahiplerinin yeni binaları tamamlanana kadar geçici konut ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile olugturulmuş alanlardır. Riskli Alandaki hak sahipleri Rezerv Alanlar yerine kentsel dönüşüm kira yardımı kullanarak yeni binaları tamamlanana kadar geçici konut ihtiyaçlarını kendileri de karşılayabilirler.

'Riskli Yapı' tespitiyle Kentsel Dönüşüm ugulamasından faydalanmak için ise binadan sadece bir hisse sahibinin lisanslı şirketlere riskli yapı tespit başvurusunda bulunması ve binanın 'riskli' olduğunun tespit edilmesi yeterlidir. Riskli Yapı tespiti ile isterseniz birden fazla bina, imar adası ya da imar adaları, hatta mahalle ölçeğinde Kentsel Dönüşüm Alanı oluşturabilirsiniz. Kanun, Riskli yapı tespiti ile Kentsel Dönüşüm uygulamasının vatandaş eli ile yapılmasını amaçlamaktadır.

Binanın riskli olabileceğini kendiniz gözlemleyebilirsiniz


. Binanız ekonomik ömrünü tamamlamış ise ( 30 yıl ve üstü);
. Binanız 2000 yılında önce yapılmış ise (2007 Deprem Yönetmeliği’ne göre bu binalar yetersiz olabilir);
. Yapımında hazır beton kullanılmamış ise;
. Kolonlarından karot ile beton örneği alınmış ve beton dayanımı C8’den az veya beton kalitesi gözle görülür ölçüde kötü ise;
. Bodrum katında rutubet, kolon — kiriş demirlerinde paslanma var ise;
. Bodrum katında su izolasyonu yok ise;
. Herhangi bir katındaki kolon, kirişlerde çatlaklıklar var ise;
. Herhangi bir katında yapılan tadilat sırasında taşıyıcı kolon, kiriş kesilmiş ise;
. Zemininde oturma, temelde farklı oturma, bina kolon kirişlerinde çatlaklıklar var ise;

Binamz Riskli Olabilir.

Binanızın risk durumu için kesin sonuç ise teknik çalışmalarla belirlenir.
Kentsel Dönüşüm Uygulamasından Tapu Sahipleri Faydalanabiliyor
Kentsel Dönüşüm uygulamasmdan; ,

'iskanlı tapu’, ‘Kat irtifaklı tapu’, ‘Hisseli tapu’ ve ’Arsa tapulu gecekondu ve kaçak bina' sahipleri, lisanslı kuruluşa başvuruda bulunup binaları için ’Deprem Risk Raporu‘ alarak uygulamadan faydalanabilir.

'Kiracı|ar’, ’Hazine arazisi üzerinde yapısı bulunanlar’, ‘Tapu tahsis belgesi sahipleri' tapularl olmadığı için başvuruda bulunamazlar. ‘Eski eser tescilli yapl sahip|eri' ve ’istanbul’da Boğaz öngörünüm alanında yer alan binalar’ Kentsel dönüşüm uygulamasl dşındadır. 'SiT alanlarındaki yapılar' için ise yıkıldığında yeniden yapılamayacağından kentsel dönüşüm uygulanamaz. Tapu tahsis belgeli ya da hazine arazisi üzerinde bulunan yapı sahipleri, arsalarını ilgili ’ idareden Satın alarak lisanslı Şirketlere başvuruda bulunabilir ve Kentsel Dönüşüm uygulamasından yararlanabilirler.

BAŞVURU ve BAKANLIK ONAY SÜRECI

Öncelikle Deprem Risk Raporu hazırlatmanız gerekiyor Kentsel Dönüşüm uygulamasından yararlanmak için öncelikle binanızın risk tespitini yaptırmanız gerekiyor. Deprem Risk Raporu için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı kentsel dönüşüm kuruluşlarına başvurabilirsiniz. Bunun için sadece bir hisse sahibinin başvurusu yeterlidir.

Deprem Risk Raporu başvurusu için şu belgeler gerekiyor:

. Kentsel Dönüşüm başvuru dilekçesi (Bknz. Örnek Dilekçeler Syf. 28)
. Mülk sahibi tapu fotokopisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi
. Tapu Müdürlüğü'nden, binadaki hak sahiplerinin listesini gösterir takyidat belgesi
. Belediyeden, binanın statik projesi veya statik proje olmadığına dair yazı
. ilgili belediyeden, binaya ait UAVT (Ulusal Adres veri Tabanı) yazısı
. Başvuruda bulunan vekil ise Vekãlet Örneği ve vekilin nüfus cüzdanı
. Emlak Vergi beyannamesi / güncel elektrik su doğalgaz faturası
. Başvuruda bulunan şirket ise şirket vergi levhası, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, imza sirküsü ile şirket yetkilisi nüfus cüzdanı fotokopisi.

Başvuru öncesi belediyeden binanın mevcut imarının kontrol edilmesini de öneririz.
Yapınızdan alınan beton numuneler, laboratuvarda analiz edilir


Başvurunuz üzerine binanızın mevcut durumunun belgelenmesi amacıyla 'Rölöve' çalışması yapılır. Teknik ekipler, 'Beton numunesi alımı', 'Kolonlarda sıyırma işlemi', 'Röntgen cihazıyla donatı tespiti' ve 'Zemin etüdü' çalışmalarını yapar. Teknik ekibin yaptığı çalışmalar ve yapıdan alınan numunelerin laboratuvarda yapılan analiz sonuçları, uzman mühendislere teslim edilir.

Bakanlık, risk raporunu karara bağlar

Uzman mühendisler, bu verilere göre bilgisayar ortamında yapının üç boyutlu (3D) modelini oluşturarak yapının deprem riskini belirler. Daha sonra riskli yapı tespit raporunu hazırlayarak Bakanlığa onay için sunar. Bakanlık onay süresi 1 haftadır. Riskli olarak tespit edilen bina için Bakanlık onayı ile tapuya riskli yapı şerhi düşülür.

Kat malikleri 60 gün içinde ortak karar almalılar

Tapu Müdürlüğü riskli yapıdaki kat maliklerine bilgi amaçlı resmi yazı gönderir. Tapuya işlenen riskli yapı şerhi bilgi amaçlı olup, alım satımı engellememektedir. Tapu Müdürlüğü'nden eline yazı ulaşan malikler isterlerse 15 gün içerisinde hazırlanmış Riskli

Yapı Tespit Raporu'na itiraz edebilirler. Aksi halde 60 gün içinde kat malikleri üçte iki (2/3) çoğunlukla bina ortak karar protokolünü hazırlayıp Bakanlığa sunmalıdır. 60 gün içinde bina ortak karar protokolü hazırlayamayan kat maliklerine ilave ek süre verilir. Bu sürede de anlaşma sağlanmaması halinde bina Bakanlıkça yıkılır. Yıkım masrafları Bakanlıkça tüm kat maliklerinden hisseleri oranında alınır.

İtiraz başvuruları İl Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Müdrülüğü'ne yapılır. Yapılan itiraz üniveriste öğretim üyelerinden oluşan komisyin tarafından karara bağlanır. İtiraz komisyonunda sadece hazırlanmış rapor incelenir, ikinci bir rapor istenemez. Komisyon binanın riskli oldugunu onaylarsa mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı alınamaz.

Bina ortak karar protokolü için üçte iki (2/3) çoğunluk yeterlidir

Riskli yapı yerine yapılacak olan yenı bina süreci ile ilgili kat malikleri üçte iki (2/3) çogunlukla bina ortak karar protokolunu hazırlayarak Bakanlığa sunarlar Bina ortak karar protokolünde müteahhit seçimi, kredi kullanımı, kira yardımı, bina yapım ve teslim süreci, yeni dağılım gibi kararlar alınır. Binanın takviye güçlendirme kararı için binada beşte dört(4/ 5) çoğunluk gerekmektedir.

Bina ortak karar protokolü; ilerde mahkeme kararı ile iptal edilmemesi için kanuna uygun bır şekilde uzmanlarca hazırlanmalıdır. Anlaşma sağlamayan üçte bir oranındaki kat malıklerın hakları Bakanlık tarafından kapalı oturum ile diğer üçte iki çoğunluğa açık artırma ile satışa çıkarılır. Alan olmaz ise Bakanlık tarafından kamulaştırılır.

BiNANIN YENİDEN iNŞA SÜRECİ

Bakanlık lisanslı müteâhhitlik şirketleri inşaatı gerçekleştirir

Binanın yeniden yapımı veya takviye güçlendirme uygulaması için istediğiniz müteâhhitlik şirketi ile anlaşabilirsiniz. Şirketin; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' ndan lisans almış olması gerekir. Kat malikleri kentsel dönüşüm kredisi veya kira yardımı kullanabilir. Kiracılar taşınma yardımı ile kentsel dönüşüm kredisi kullanabilir. Bunun için kiracıların en az bir yıl binada oturduklarını belgelemeleri gerekir.

Müteahhitlik şirketlerini Bakanlığın bilgi sisteminden kontrol edebilirsiniz
Müteahhit seçiminde dikkat etmeniz gereken hususlar şunlardır:


. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan müteahhitlik lisansının olması,
. Mesleki deneyime sahip olması,
. Finansal ve ekipman gücünün bulunması,
. Aynı bölgede iş deneyimine sahip olması,
. Ticari yeterliliğinin bulunması,
. Sektörde uzun süre varlığını korumuş olması.

KREDİ SÜRECİ

Kat Malikleri içim; Ketsek dönüşüm kredisi bağımsız bölüm en fazla 100 bin TL'dir. Kentsel Dönüşüm kredisi, bir kişi için en fazla 5 bağımsız bölüm ve 500 bin TL ile sınırlnadırılmıştır. Anlaşmalı banka tarafından çıkarılan kredi bloke olarak banka hesabında tutulur ve yeni binanızın inşasında hak ediş usulü (banka expertiz onayı) ile yapılan imalat oranınca serbest bırakılır. Kredi kullanımında borçlanan kat malikidir.

Kiracılar için; Kentsel dönüşüm kredi en fazla 100.000 TL olup; riskli binada bir yıldır kiracı olduğunu belgeleyen kiracılar kullanabilir. Kiracılar kentsel dönüşüm kredisini mortgage kredisinde olduğu gibi sadece yeni bir gayrimenkul alırken kullanabilir.

Kentsel Dönüşüm Bakanlık ile anlaşmalı bankalardan; 24 ila 120 ay vade ve güncel mortgage kredisinin yarı faiz oranı ile kullanabilirisiniz.

KENSEL DÖNÜŞÜM KİRA vE TAŞINMA YARDIMI SÜRECİ

Kat Makikleri için Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı;

Riskli binadaki mülk sahipleri 18 aya kadar geri ödemesiz kira yardımı alabilirler. Riskli binadaki maliklerin; İstanbul, İzmir ve Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurması gerekiyor.

Kat malikleri Kentsel Dönüşüm Kredisi veya Kentsel Dönüşüm kira yardımından sadece birini tercih edebilirler

Kiracılar için Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı;

Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında kiracılara taşınma masra?arı dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere taşınma yardımı yapılabilir. İstanbul, İzmir ve Bursa'da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'ne, diğer illerde ise Çevre ve Şehircilik ll Müdürlüğü'ne başvurması yeterlidir.

KENTSEL DöNüşüM KAPSAMINDAKİ TEŞVİKLER ve AVANTAJLAR

Kat Malikleri İçin;

Kentsel Dönüşüm Kredisi: 24-120 ay vade seçenekleri ve güncel mortgage kredisinin %50'si oranındaki faiz avantajıyla, bağımsız bölüm başına en fazla 100 bin TL tutarında kredi kullanabilirler.
veya,
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı: 18 ay boyunca İstanbul, İzmir için 650 TL/ay (Toplam 11 bin 700 TL) kira yardımı, geri ödemesiz olarak kullanılabilir.
Ayrıca;
. Tüm belediye, noter ve tapu harçları ile sözleşme, devir ve tescil uygulamaları, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretler ile banka ve sigorta muameleleri vergisinden muafiyet,

. Gayrimenkul satışında % 8- % 18 KDV yerine % 1 KDV oranından faydalanma,

. Yeni daire değeri ve kira getirisi ortalama 1,5 kat artar.

Kentsel Dönüşüm ile sağlanan tüm harç mua?yetlerinin toplamı mevcut daire başı yaklaşık 20.000 TL olup 10 dairelik mevcut bina için 200.000 TL varan muafiyet söz konusudur.

Binadaki tüm kararlar için hisse payı üzerinden üçte iki çoğunluğu yeterlidir. Kiracılar İçin;

Kentsel Dönüşüm Kredisi: Kiracılar; Daire almak isterler ise 24-120 ay vade seçenekleri ve güncel mortgage kredisinin yüzde 50'si oranındaki faiz avantajıyla 100 bin TL tutarında kredi kullanabilirler. Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı (Taşınma yardımı): Kiracılar; 1 defaya mahsus olmak üzere İstanbul, Izmir için 1.300 TL (2 ay x 650 TL/ay) geri odemesız taşınma var ımı alabilirler.

Kiracıların bu haklardan yararlanmaları için riskli binada en az 1 yıldır kiracı olduklarını muhtarlık yazısı, Su-elektrik faturaları, kira kontratı v.s. ile belgelemelerı gerekmektedir.

YENİ BİNA SÜRECİ

Kentsel Dönüşüm Kanunu'nun sağladığı kolaylıklar ve avantajlar sonucunda; yaptığınız başvuru, bina risk analizi, yıkım işlemi ve yeni inşaat süreçleri tamamlanır. Son aşamada, bina için belediyeden iskanlı tapu alınır.

Kentsel Dönüşüm uygulaması sonucunda; yeni yönetmeliklere uygun, depreme dayanıklı ve eskisinden daha değerli evinizde güvenle oturmanın keyfini yaşarsınız.

 

 

 Bizden haberler ve yeniliklerimiz hakkinda bilgi almak için lütfen üye olunuz!
Ad - Soyad :  E-posta :   
Ofis Giris
İnönü Cad. Kosova Apt. No:90/3 34742 Kozyatağı - Kadıköy / İstanbul
Tel : +90 (216) 372 9898  Fax : +90 (216) 384 8188 E-posta : b.nasun@barnas.com.tr

WEBMAIL

© Copyright 2014 Barnas
  Zoom Ajans